EU Projects

EU Projects

eu.png

UAB „VT Trade Europe“ įgyvendina projektą „UAB „VT Trade Europe“ eksporto skatinimas“

UAB „VT Trade Europe“ įgyvendina projektą „UAB „VT Trade Europe“ eksporto skatinimas“ (projekto Nr. 02-037-K-0056), kuris yra iš dalies finansuojamas ES fondų lėšomis.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu įmonė planuoja dalyvauti septyniolikoje tarptautinių parodų, kuriose pristatys savo produkciją, taip pat planuojama sertifikuoti įmonės gaminius ir gauto COSMOS ir VEGAN sertifikatus.

Projekto veiklos nukreiptos UAB „VT Trade Europe“ aukštos pridėtinės produkcijos eksporto skatinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai, įmonės konkurencingumo didinimui.

Bendra tinkamų projekto išlaidų suma – 246 225,64 Eur. Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 123 112,82 Eur. Likusią dalį įmonė finansuos savo lėšomis.

Projekto vykdymo pradžia – 2024 m. kovo mėn. Projekto vykdymo pabaiga – 2026 m. liepos mėn.


UAB "VT Trade Europe" is implementing the project "Promotion of UAB 'VT Trade Europe' Export"

UAB "VT Trade Europe" is implementing the project "Promotion of UAB 'VT Trade Europe' Export" (Project No. 02-037-K-0056), which is partially funded by EU funds.

During the implementation of project activities, the company plans to participate in seventeen international exhibitions where it will present its products. Additionally, the company plans to certify its products and obtain COSMOS and VEGAN certifications.

The project activities are aimed at promoting the export of UAB "VT Trade Europe" high value-added products, searching for new export markets, expanding existing markets, and increasing the company's competitiveness.

The total eligible project costs amount to 246,225.64 EUR. The European Union funds allocated for the project implementation amount to 123,112.82 EUR. The remaining part will be financed by the company’s own funds.

The project commencement date is March 2024, and the project completion date is July 2026.