EU Support

EU Support

UAB “VT Trade Europe” el. parduotuvės diegimas ir atnaujinimas, siekiant išplėsti galimybes bei sukurti visiškai naujus, tam kad patenkinti atsiradusius klientų poreikius.

Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1464.

Projekto tikslas – įmonėje įdiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu,

siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti pagal Aprašą remiamą veiklą – e. komercijos modelių diegimą.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos prielaidos įmonės pajamų augimui ir spartesniam atsigavimui nuo

pandemijos sukeltų padarinių.

Projekto biudžetas: 56 500 EUR

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją

priemonė.

Projekto trukmė: 12mėn

VT Trade Europe gamina kosmetikos gaminius po prekės ženklu T-LAB Professional. T-LAB Professional – yra pirmasis kosmopolitiškas tvaraus grožio prekinis ženklas, kuris suderino 28 metus profesionalios Salonų ir Akademinės patirtirties kartu su Natūraliomis Formulėmis ir Prabangiu Tvariu Dizainu.

UAB “VT Trade Europe” implements the project according to Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1472.

Project name: MB “Projektų vadybos centras” e. commercial model implementation.

Project number: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1464.

The goal of the project is to introduce information technologies in the company to manage business transactions electronically,

to increase revenue growth.

During the implementation of the project, it is planned to carry out activities supported by the Description – e. implementation of commercial models.

After the implementation of the project, conditions will be created for the company’s income growth and faster recovery from

effects of the pandemic.

Funded by the European Regional Development Fund as the European Union’s response to the COVID-19 pandemic