FREE SAMPLES WITH EVERY ORDER | FREE SHIPPING OVER 30 EUR IN THE EU*

  EU SUPPORT

  UAB “VT Trade Europe” implements the project according to Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1472.
  Project name: MB “Projektų vadybos centras” e. commercial model implementation.
  Project number: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1464.
  The goal of the project is to introduce information technologies in the company to manage business transactions electronically,
  to increase revenue growth.
  During the implementation of the project, it is planned to carry out activities supported by the Description – e. implementation of commercial models.
  After the implementation of the project, conditions will be created for the company’s income growth and faster recovery from
  effects of the pandemic.
  Funded by the European Regional Development Fund as the European Union’s response to the COVID-19 pandemic

   

  UAB “VT Trade Europe” e. komercijos modelio diegimas
  Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1472.
  Projekto pavadinimas: MB „Projektų vadybos centras“ e. komercijos modelio diegimas.
  Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1464.
  Projekto tikslas – įmonėje įdiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu,
  siekiant padidinti pajamų augimą.
  Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti pagal Aprašą remiamą veiklą – e. komercijos modelių diegimą.
  Įgyvendinus projektą bus sudarytos prielaidos įmonės pajamų augimui ir spartesniam atsigavimui nuo
  pandemijos sukeltų padarinių.
  Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją
  priemonė.
  tool.